पंजाब सरकारने मुख्य सचिव विनी महाजन, 1990 च्या बॅचचे आयएएस अनिरुद्ध तिवारी यांना दिलेले पद काढून टाकले

पंजाब सरकारने मुख्य सचिव विनी महाजन, 1990 बॅचचे आयएएस अनिरुद्ध तिवारी यांना दिलेले पद काढून टाकले. Source link