केंद्राने ओबीसी जातींची जनगणना नाकारली, म्हणते – हे काम खूप कठीण आहेजातीची जनगणना: ओबीसी जातींची गणना केली जाणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राचे प्रतिज्ञापत्र.Source link
Leave a Comment